Powiększ mapę

Chociwel

Gmina Chociwel

Gmina Chociwel

gmina Chociwel

Gmina leży na skraju Wyżyny Ińskiej, która stanowi jeden z najciekawszych regionów województwa. Chociwel jest malowniczo usytuowany nad jeziorem Starzyc o charakterystycznym półksiężycowym kształcie.

Chociwel. Przyroda gminy

Chociwel. Przyroda gminy

gmina Chociwel

Szata roślinna już od czasów najdawniejszych była w tym regionie bardzo bogata. Chociwel otaczały zalesione bagna i rozległa puszcza. Sama nazwa Freienwalde już mówi o "wolnym lesie". Lasy stanowiły atrakcyjne tereny łowieckie, służyły jako pastwiska dla bydła, a ponadto dostarczały cennego opału i budulca.

Jezioro Starzyc

Jezioro Starzyc

gmina Chociwel

Drugim co do wielkości jeziorem w Gminie Chociwel jest jezioro Starzyc o powierzchni 59,2 ha długości około 3000m i szerokości około 200m. Największa głębia około 9m. Położone na wysokości 68m n.p.m.

Jezioro Kamienny Most

Jezioro Kamienny Most

gmina Chociwel

Jezioro Kamienny Most jest trzecim co do wielkości akwenem wodnym naszej gminy. Powierzchnia wynosi około 58,1ha, długość 1500m, szerokość 150m, średnia głębokość około 3m, długość linii brzegowej około 8km.Akwen ten jest przykładem jeziora zanikającego na skutek zamulania i zarastania.

Jezioro Woświn

Jezioro Woświn

gmina Chociwel

Największym akwenem, do którego gmina ma dostęp jest jezioro Woświn. Jezioro zajmuje powierzchnię około 810 ha. Długość jeziora wynosi 9500m, szerokość 1500m, średnia głębokość 9,4m, a największa głębia wynosi 28m.

Chociwel. Kościół Matki Boskiej Bolesnej

Chociwel. Kościół Matki Boskiej Bolesnej

gmina Chociwel

Kościół pw. MB Bolesnej zalicza się do grona najcenniejszych gotyckich kościołów na Pomorzu. Świątynia powstała w okresie ok.1451-1460, zaś zakrystia dobudowana do północnej ściany prezbiterium - w drugiej poł. XV w.